Atferd hos hund

DSC00163Hunden som følgesvenn har vært sammen med oss mennesker i 12-14000 år. Den har fungert både som brukshund og som selskapshund. Hunden har mange kvaliteter som gjør at våre to arter passer som hånd i hanske. Hunden er et flokkdyr, akkurat som oss, og har derfor et behov for nærhet med flokkmedlemmene sine. Hunden har en egenskap som er felles for flere av våre domestiserte kjæledyr, og det er at den kan bli sosialisert til flere arter samtidig. Den vet altså forskjell på mennesker og hunder, og har muligheten til å bli like knyttet til hver art. Hunden har en del evner som vi mennesker er dårlige til, f.eks luktesansen, og det bruker vi til vår fordel i jakt, i redningsarbeide eller i leting etter narkotika og bomber. Hundens sosiale evner er heller ikke å undervurdere, og studier har vist at det å ha en sosial relasjon med hund gjør at vi mennesker holder oss friskere og stresser mindre.

Hunden er som kjent menneskets beste venn, men er vi hundens beste venn? Etter hvert som hunden er blitt et veldig populært familiedyr, krever vi at den skal takle flere og flere situasjoner som er veldig unaturlige for den. Det rare er egentlig ikke hvor mange problemhunder vi har, men heller hvor mange velfungerende hunder vi har, til tross for hvilket liv vi gir dem.

Hunder blir avbildet i mediene som helter, og ofte med menneskelige kvaliteter, noe som etter hvert har gitt oss et bilde av hunden som et lite menneske. Dette resulterer ofte i misforståelser mellom hund og eier som kan ende opp i problematferd. Når eieren forventer at hunden har en moral som et menneske, og hunden kun handler etter hundeverdenens regler, har vi et problem.

Når jeg sier dette, mener jeg ikke den gamle myten er riktig: ”det er ingen dårlige hunder, kun dårlige eiere”. Det fins mangfoldige årsaker til at det også er dårlige hunder ute på markedet, og jeg skal ikke gå nærmere inn på det her.

En hund trenger en jobb å gjøre, om det er en liten hund eller en stor hund. Noen er fornøyd med å sitte i fanget til eieren , mens andre ønsker å arbeide 8-10 timer i døgnet. For å unngå at dette behovet for å arbeide utløser problematferd, bør vi skifte livsstil i forhold til den hunden vi har valgt oss. Turer i all slags vær og mental­stimulering i form av sporarbeid, lydighet, agility, terapihund eller lignende.

Hunder er sosiale dyr, og har et atferdsmessig behov for å tilbringe tid sammen med sin flokk (i motsetning til katt som gjerne døser av i en sofa alene). For å unngå at dette utvikler seg til et problem, er det viktig å trene på det å være alene hjemme fra valpen er liten, og begrense seg når sjefen krever at en arbeider 10 timer per dag, hvis en ikke har andre til å hjelpe seg til å ta seg av hunden.

Hunder blir voksne i løpet av 2 år (litt lengre for noen raser), og 2 år går veldig raskt. Det er ganske mye kunnskap som skal inn på kort tid, og det betyr at hvert minutt du er sammen med hunden i valpetiden bør du tenke som treningstid.

En hund er ikke en hund. Det fins et mangfold av raser å velge mellom og de krever forskjellig stell, både i form av pelsstell, helsestell, lengde på turer og trening. Ikke minst krever forskjellige raser større eller mindre vektlegging på sosialisering og miljøtrening. Det å finne rett hund til rett eier er noe jeg gjerne hjelper med.

Når det gjelder problematferd hos hunder vet vi litt om hva som er vanlig og hva som er sjeldnere. Les mer her.

Har du et problem du ønsker hjelp med, ta kontakt. Jeg hjelper deg etter beste evne.

 

Problematferd hos hund

Det er gjort 2 undersøkelser i Norge, og disse undersøkelsene presenterer jeg noen data fra. I 1996 utga Morten Bakken et hefte ”hund - atferd og avl” der han presenterer en undersøkelse på 10 forskjellige raser og deres arvelighet av atferds­problemer. Her svarte 684 hundeeiere på spørsmål bl.a. innen 6 atferdskategorier; aggresjon, frykt, bjeffing, aktivitet, hundens atferd i møte med mennesker og andre hunder og hundens atferd når den var alene hjemme. Fra denne undersøkelsen kan vi lese f. eks at 76,5 % av hundene bjeffet ved besøk og at 32,2 % av hundene bjeffet når de var alene. 38,8 % viste frykt for fremmede og 28,3 % viste aggresjon mot frem­mede i hjemmet, mens 18,5 % viste aggresjon mot fremmede utenfor hjemmet. Kun 9,2 % viste aggresjon mot eier, mens 13,6 % viste aggresjon mot barn i familien. 32,2 % bjeffet og 41,8 % ødela inventar i huset når hundene var alene hjemme, selv etter 10 måneders alder.

Senere er det gjort en fordypningsoppgave som heter "Problematferd hos hund i Norge - en oversikt" og som er skrevet av Signe Lund Kleppe med veiledere Frode Lingaas og Renate Grotle Nydal. Den ble skrevet i 2001. Her følger noen av dataene fra denne undersøkelsen.

Statistikken som følger er kun tatt fra hunder som kommer til atferdskonsultasjoner, materialet er 494 hunder. Data er fra 1998-2001, og det som er rapportert er hva hundeeier ønsker hjelp med og ikke atferdsdiagnoser.

Det var 66 % hannhunder og 44 % tisper som kom til konsultasjoner. Kjønnsfordelingen viser at hannhunder oftere kommer på atferdskonsultasjoner, noe som kan fortelle oss at de oftere utvikler problematisk atferd. Videre kan vi lese fra undersøkelsen at hannhunder har høyest frekvens av aggresjon og tispene har høyest frekvens på angst. Det er altså ikke slik at hannhundene skårer høyest på alle typer problematferd.

De mest vanlige årsakene til at tisper kommer til konsultasjon er:

 1. Aggresjon mot fremmede (24 % av hundene)
 2. Treningsproblemer 20,5 %
 3. Aggresjon mot hunder 20 %
 4. Angst 16 %
 5. Aggresjon mot eier 11 %
 6. Jaging 10,5 %
 7. Separasjonsproblemer 9 %


De mest vanlige årsakene til at hannhunder kommer til konsultasjon er:

 1. Aggresjon mot andre hunder (35 % av hundene)
 2. Aggresjon mot eier 24 %
 3. Aggresjon mot fremmede 22 %
 4. Treningsproblemer 20 %
 5. Angst 11 %
 6. Separasjonsproblemer 11%

Det er en jevn aldersfordeling på de som kommer til konsultasjon, gjennomsnittlig fra 5-6 mnd gamle til 5-6 år gamle. Noen problematferder skiller seg ut ved ulik alder; aggresjon mot andre hunder dukker opp fra 2-4 år, angst og fobier er mer vanlig etter fylte 3 år. Aggresjon mot fremmede dukker opp ved 2-3 års alder, mens separasjonsproblemer dukker opp ved 10-24 måneders alder. Problemer i forhold til barn dukker opp i hele aldersregisteret. Dette er registrering av alder når de først kom til konsultasjon og ikke når eierne opplevde problemet første gang. Dette er viktig når vi tolker tallene.

Når vi sammenligner de to undersøkelsene ser vi at det er stor forskjell på prosentene. Dette kan i stor grad forklares i det at hundene i den første undersøkelsen er tilfeldig valgt og ikke kommer fra en problematferdspopulasjon slik som den andre undersøkelsen. Selv om det er en liten prosent av hunder som utvikler aggresjon mot eieren, er det en ganske stor prosent som går til konsultasjon for dette. Det er forståelig nok, både fordi vi mennesker ser det som at det har oppstått et tillitsbrudd og fordi biting er alvorlig. Alene hjemme-problemer viser ikke samme tendensen. Det er en ganske høy prosent i normalpopulasjonen som viser bjeffing eller ødelegging av inventar i huset, mens prosentandelen som kommer til konsultasjon for dette er mye mindre.

 

Gå fint i bånd

 

Det å gå fint i bånd er en viktig grunntrening for å ha et godt hundeliv både for deg og hunden. Men det er vanskelig å få til, fordi vi må være konsekvent hele tiden. Til forskjell fra lydighetsøvelser på konkurranse hvor du kun trenger at hunden lyder kommandoene dine inne i en ring i løpet av 10-15 minutter, skal båndtrening konsekvent passes på hver tur hele året.

På turen er det mange forstyrrelser og interessante hendelser som hunden har lyst å undersøke; andre hunder, katter, ekorn, barn på rullebrett, biler, syklister, etc. Det er lett for at hunden lærer "bare jeg trekker i båndet, så kommer jeg frem". Spesielt hvis du bruker halsbånd/sele og line på hunden. De fleste er ganske sterke i hals og brystregion.

Når du må bruke makt for å trekke hunden tilbake til deg, belønner du faktisk hunden for å trekke mot forstyrrelsen! Tenk over det, det er det samme som skjer hos hunden som vil skje med deg hvis du blir holdt igjen. ( Se for deg et barn som ønsker seg en iskrem noen holder foran seg og frister med. Fordi barnet virkelig ønsker å komme til iskremen, vil det å holde barnet igjen, bare øke intensiteten i atferden. Barnet vil trekke mot iskremen med enda mer kraft når det blir holdt igjen). Hva med hunden? Jo, dess mer hunden blir holdt igjen, dess mer frustrert og sta blir den. Dette øker risikoen for at han vil hoppe frem, stå på to og kanskje til og med bjeffe. Dette skjer ofte når vi trener med halsbånd.

Noen hunder er lagt slik at de sjelden trekker i båndet, de er mindre utforskende, er litt genert eller bare "elsker" å være nær eieren sin. Disse hundene trenger nesten ikke trenes på å gå fint i bånd, og selv de som trekker av og til kan vi fint trene med halsbånd og line. Det gjelder bare å være konsekvent med treningsleken: Hunden får bare gå fremover med slakt bånd!

Denne artikkelen er for de andre hundene, de som er ekstra ivrige, glade eller hoppete, eller ekstra reaktive (les:reagerer på mange situasjoner) og bjeffete. For disse hundene kan det være vanskelig å komme i mål med vanlig trening. Fordi mens du prøver å få kontakt med hunden har den allerede fått dratt, hoppet, stått på to i båndet og dermed belønnet seg selv.

HVORFOR IKKE RYKKE OG NAPPE?

 

På mange valpekurs lærer man fremdeles å rykke og nappe i båndet for å få hunden til å gå pent. Tanken er at hunden blir straffet for å gå fremfor deg, og belønnes med ros når den går på siden av deg. Problemet med metoden er at hunden ikke opplever straffen ("rykket") så sterk at den påvirker trekkingen mot det vidunderlige litt lenger fremme. Det vil si at belønningen der fremme er mye sterkere enn straffen. Ofte vil valpeeieren fortsette med rykk og napp med jevne mellomrom.

Det er derfor to ting som skjer. Hunden lærer ikke å gå fint i bånd, og blir regelmessig påført ubehag. Selv om ubehaget ikke er sterkt nok til å påvirke atferden, vil det ofte påvirke helsen. Hunder får ofte muskulære skader ved rykk og napp-metoden.

Løsningen for de ivrige hundene: Gentle leader

Gentle leader er en grime, slik som hestens grime. Det er et bånd over snuten som gjør at hunden ikke får den samme kraften når den drar fremover. Dette, pluss å trene på en måte som gjør at vi gir hunden valg, gjør at vi kan få rask fremgang i båndtreningen. Som med all trening er det bra å være konsekvent, kunne forutsi hva hunden kommer til å gjøre og ha god timing på korreksjon og belønning.

I stedet for at hunden forsterker seg selv med å hoppe ut og/eller bjeffe, kan du raskt snu hundens hode bort fra forstyrrelsen med gentle leader (GL). Løsnet trekket raskt og gi hunden en sjanse til å velge rett respons. Velger hunden å fortsatt se på deg, gi en godbit eller litt drakamplek. Velger hunden å se tilbake mot forstyrrelsen, snur du hunden bort igjen, men også rygg bakover slik at du får større avstand til forstyrrelsen. Dette gir hunden en større sjanse til å velge riktig i neste omgang.

Hvis du er konsekvent, flink til å time, flink til å belønne og bruker gode nok belønninger, vil hunden lære å fokusere på deg på tross av hvor stimulerende miljøet er

Kan du trene feil med GL?

Ja, alle treningsverktøy kan brukes feil.

Det er viktig å ikke bruke det med flexibånd eller langline, da dette kan gi et rykk og napp når hunden plutselig stopper helt ute i båndet.

Det er viktig å dra hodet mot deg uten å rykke og nappe, dette vil unngå de nakkeproblemene som ble beskrevet under rykk og napp-avsnittet

Det positive med GL er at du kan greie å kontrollere hunden uten stadig å mase om å gå fint, uten rykk og napp, og dette resulterer i mindre frustrasjon og sinne hos eieren

Den vanligste feilen med GL er at vi glemmer å trene. Dersom du lar hunden trekke i GL, vil du aldri kunne legge den på hylla hjemme. Med en gang du ser at du får effekt av GL, skal du fokusere på å lære hunden at GL ikke er nødvendig for å gå fint i bånd. Videre får du en treningsprotokoll for de første dagene av treningen.

Tren hunden til å ha på GL med glede

Det er ideellt om du kan trene hunden til å ha på GL med mye belønning og gøy. Dess mer positivt, dess mindre problem på tur.

BÅND OG KLIKK

Sett sammen båndet med et klikk. Målet er at klikket skal bety godbit for hunden. Hver gang du klikker båndet sammen, gir du en godbit til hunden. På dette stadiet skal ikke båndet være på hunden, du skal kun vise det til hunden.

Når du ser at hunden ikke viser redsel for klikket, men heller en forventning om godbit, kan du sette båndet på hodet (uten å ta på neseløkken)

LÆRE HUNDEN FRIVILLIG Å STIKKE NESEN INN I BÅNDET

Hold GL slik at neseløkken er stor. Når hunden ser på løkken, gi en godbit gjennom løkken

Øk vanskelighetsgraden gradvis slik at hunden til slutt må stikke snuten inn i løkken for å få godbiten. Etter hver vil du se at hunden er trygg på at løkken er over nesen over lengre tid. Belønn for at hunden holder seg inn i løkken

Til slutt kan du slippe løkken slik at den ligger på snuten. Belønn for at den blir værende på snuten. Hvis løkken detter av, begynne på nytt

TA PÅ GL FØR ET LITE MÅLTID MED EKSTRA GODE GODBITER

Forbered måltidet

Ta på GL, den skal være ganske tight, 2 fingre mellom nakken og båndet

Gi måltidet, og ta av GL med en gang han har spist opp

Repeter over flere måltider

Målet er å assosiere det nye båndet med positive situasjoner

DRALEK MED GL PÅ

NB! Dette fungerer kun dersom hunden din liker drakamp

Ta GL på hunden, ha neseløkken litt slakk

Lek drakamp i noen få minutter

Ta av GL med en gang leken er over

Se etter forventning om lek i blikket til hunden neste gang du viser frem GL

Etter hvert stramme neseløkken til riktig stramhet

Ut og tren båndtrening

I stedet for at hunden forsterker seg selv med å hoppe ut og/eller bjeffe, kan du raskt snu hundens hode bort fra forstyrrelsen med gentle leader (GL). Løsnet trekket raskt og gi hunden en sjanse til å velge rett respons. Velger hunden å fortsatt se på deg, gi en godbit eller litt drakamplek. Velger hunden å se tilbake mot forstyrrelsen, snur du hunden bort igjen, men også rygg bakover slik at du får større avstand til forstyrrelsen. Dette gir hunden en større sjanse til å velge riktig i neste omgang.

Hvis du er konsekvent, flink til å time, flink til å belønne og bruker gode nok belønninger, vil hunden lære å fokusere på deg på tross av hvor stimulerende miljøet er.

Start med en kort sesjon med lite forstyrrelser, ros og gi godbit for riktig atferd. (ca 1-3 minutter). Unngå å la ham klø båndet enten mellom beina eller på bakken, dra ham forsiktig videre og belønn ham når han stopper med det.

Gradvis øk tiden han har på båndet, og gradvis øk forstyrrelsene i miljøet

Fase ut Gentle Leader

Nå er det tid for å fokusere på at GL ikke trengs lenger

Hvis du holder GL stramt hele tiden, vil du aldri gi hunden valget om å gå fint i bånd

Når båndet er slakt, gi belønning i form av godbiter, ros drakamp, eller lignende.

Ha som mål at du skal belønne dobbelt så mange ganger som du korrigerer med båndet. Til slutt vil hunden forstå at hans jobb er å holde båndet løst, og hvis han uforvarende hopper fremover vil du se at han tar seg i det og går tilbake til posisjonen slik at båndet ikke er stramt.

Når du har trent med GL i mange forstyrrende miljø i 2 måneder eller mer, og ser at GL fungerer for å gå fint i bånd da er du klar. I tillegg har du sett de to siste ukene at hunden går så perfekt i bånd at han sjelden går i stramt bånd lenger. Da er du klar for å introdusere det vanlige båndet igjen (ikke strupehalsbånd)

Ha på GL og halsbånd i starten. Ha linen i halsbåndet, men ha på GL også

Jobb i et lite forstyrrende miljø. Når du går, belønn hunden for å ha løst bånd, men etter en stund, gi ham valget om å stramme båndet. Dersom hunden tar seg i det og går tilbake til siden av deg, ros ham. Det var et godt valg. Hvis han ikke velger riktig, stopp å gå og vent ham ut. Motstå fristelsen det er å oppmuntre ham til å komme til deg. Vi ønsker at hunden selv skal ta det riktige valget. Hvis han fremdeles ikke velger riktig, klikk båndet på GL, for å hjelpe ham til å gå med løst bånd. All atferd har konsekvenser. Vi lar hunden forstå at hvis han velger riktig, så får det positive konsekvenser i form av ros og godbit. Vi lar ham også forstå at hvis han velger å belønne seg selv med å trekke i båndet, vil han måtte gå tilbake til GL (GL gir hundeeieren kontrollen over belønningen)

Hvis hunden strammer båndet mer enn tre ganger i løpet av treningen, så forteller han deg at det er for tidlig å gå over til vanlig halsbånd. Fortsett med GL frem til du ser flere gode valg bli tatt i treningen.

Når du har trent i mange forskjellige miljø, og du ikke har behøvd å sette på båndet på GL på 2 uker, da er du klar for bare ha vanlig halsbånd på tur ( Ha med GL i lommen fremdeles, just in case)

Fortsett med samme kriterier for øvelsen, båndet skal være slakt, på tross av alle forstyrrelser dere passerer.

Hvis hunden velger feil, sett på GL. Behold GL i lomma i et år etter at du tenker at du er ferdig med treningen.

Målet er at du nå har en hund som er grei å ha med på tur overalt!

Lykke til!