Ofte stilte spørsmål

Når skal jeg ta kontakt med atferdskonsulent?

Dess tidligere dess bedre. Er du ikke 100% fornøyd med kjæledyrholdet ditt, er det bedre å spørre før det blir et uoverkommelig problem, enn å vente til du egentlig vurderer avliving.

Et problem som har vart noen uker eller måneder er lettere å forandre, enn om det har vart i flere år. Dersom du har et problem som har vart i flere år, ta kontakt allikevel, fordi i mange tilfeller vil vi allikevel kunne hjelpe. Det vil sannsynligvis kreve mer av deg som eier, og kanskje kreve medisinering, det er ikke altså ikke helt umulig.

Hvor lang tid tar det før dyret blir bra? Hvor mye trening kreves?

Dette varierer fra pasient til pasient, og det vil jeg kunne si noe mer om etter at jeg har sett dyret sammen med deg på en atferdstime. Det å endre atferd, er en møysommelig prosess. Sammenligne det med å slutte å røyke, eller å slanke seg. Noen kan slutte på dagen, mens de fleste begynner igjen raskt etter forrige røykeslutt. Det samme gjelder delvis for dyr. Noen vil rapportere tilbake at de så en forandring hos dyret allerede innen en uke, mens de fleste vil måtte trene i over et år, og kanskje vedlikeholde treningen resten av dyrets liv. Det fins ingen mirakelkur for atferdsendring, og det krever sterk motivasjon fra deg som eier for å få det til.

Vil det hjelpe å kastrere hunden?

Det har vært noen undersøkelser på effekt av kastrering, og det vi kan konkludere med er at kastrering kun hjelper på atferd som har med kjønnsspesifikk atferd å gjøre. Det vil si at det kan hjelpe på hunder som er aggressive på andre hunder (men ikke alltid dersom det er fryktrelatert), hunder som rir på gjester og hunder som stikker av når det er løpetid i nabolaget. Det vil ikke hjelpe på hunder som er aggressive på mennesker.

I tillegg vil det å fjerne testosteronet hos hannhunden ofte dempe stressnivået et lite hakk, av erfaring kan vi si omtrentlig 5-15%. Dette vil gjøre det litt lettere å nå inn med trening på en allerede aktiv og stresset hannhund.

Vil det hjelpe å sterilisere tispen?

Det har vært noen undersøkelser på effekt av kastrering, både på tisper og hannhunder, og det vi kan konkludere med er at det kun hjelper på atferd som har med kjønnsspesifikk atferd å gjøre. På tisper vil det si at det kan hjelpe på hunder som er irritable under løpetid og eventuell falsk drektighet. Det vil selvfølgelig fjerne både løpetid og falsk drektighet, og dermed de atferdene som følger med dette.

Hjelper det å kastrere hannkatter for markering?

Ja, 90% av hannkattene som blir kastrert for markering, slutter å markere. De siste 10% markerer av andre årsaker enn de kjønnsmessige, og da må en kartlegge årsaken for å finne den beste behandlingen.

Hjelper det å sterilisere hunnkatter for markering?

Hunnkatter som markerer vil i 90% av tilfellene markere av andre årsaker enn de kjønnsmessige, og da vil ikke sterilisering hjelpe.