Visste du at?

Hester tar lang tid å venne seg fra mørkt til lyst, og fra lyst til mørkt. Det tar opptil 30 minutter før de er blitt vant til det nye lysnivået. Det kan være en god grunn til at de er redd for å gå inn i en mørk boks.


Katter viser mye bløffe-atferd. For å se store ut, står de med siden til motstanderen og lar pelsen stå rett ut, slik at de ser dobbelt så store ut.


Katter kan ofte skifte personlighet etter et dramatisk traume, fra å være asosial til å bli veldig kosete, eller motsatt. Etter slike traumer er det viktig å ta seg av katten og ikke la den gå for seg selv, for å unngå at han/hun utvikler seg til å bli asosial.


Katter bruker mye lukter i sin kommunikasjon med andre katter. Det er funnet 40 stoffer, og av disse er 13 felles for alle katter uansett rase.


Vi har levd sammen med hunder i 12-14000 år, og på tross av dette er det brukt veldig lite forskningsmidler for å forske på hund generelt.


Valper som har opplevd korte og regelmessige atskillelser (10 minutt) fra eieren de første 4 ukene lærer lettere å være alene hjemme enn de som opplever sjeldnere og lengre (60 minutt) atskillelser


Kaninmor ammer ungene sine 1 gang daglig, ca 3 minutter per dag. I naturen ville ikke moren være i nærheten av reiret utenom i foringstiden.


Grunnen til at tisper som lever i flokk får synkronisert løpetid og ofte utvikler falsk drektighet, er at i naturen hjelper det til å bevare flokken. Alfatispen som den eneste som får valper i naturen, kunne allikevel gå på jakt, mens tanter og søstre kunne fungere som ammer og barnevakt.


Kommunikasjon er komplisert. En hale som logrer betyr ikke alltid glede! To signaler kan bety to forskjellige ting når de presenteres hver for seg, men hvis de blir presentert samtidig, betyr de en tredje ting.


Hunder spiser sammen med flokken, katter gjør ikke det samme. Dette er en av grunnene til at det er lettere å bruke godbiter i trening av hunder enn katter. Sagt på en annen måte, det å spise er en sosial handling hos hunder.