Jeg har for tiden ikke noen planlagte kurs om dette temaet

Jeg vil gjerne henvise til gode og innholdsrike kurs
ved min samarbeidspartner Råde hund 

radehund